Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dobrý den.

Mé jméno je Sabina Karasová a jsem studentkou 5. ročníku Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Ráda bych Vás poprosila o pomoc při  tvorbě diplomové práce na téma: „Souvislost mezi životním stylem a vnímaným stresem u pracovníků směnného provozu.“

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut. Dotazník se zaměřuje na pracovníky ve dvousměnném a třísměnném provozu a je zcela anonymní.   


Děkuji Vám za Váš čas.

Dotazník na životní styl a vnímaný stres

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci.

Pohlaví:

Věk:

Výška:

Váha:

Zaměstnání:

Směnný provoz:

Počet let odpracovaných ve směnném provozu:


Způsob měnění směn:

Typ časového intervalu:

cm

kg

I. ŽIVOTNÍ STYL

A. Kouření

1. Kouříte?

2. Kolik let kouříte denně?

3. Kolik cigaret denně průměrně vykouříte za den?

B. Pohybová aktivita

4. Je součástí Vaší práce  intenzivní činnost, která způsobuje zvýšení srdeční frekvence nebo zrychlení dýchání (přenášení nebo zvedání těžkých břemen, kopání či stavební práce), po dobu nejméně 10 minut?

5. Používáte k přesunu po městě, z místa na místo, či do práce jízdní kolo nebo chodíte pěšky po dobu nejméně 10 minut?

6. Kolikrát týdně se dopravujete pěšky nebo využíváte jízdní kolo po dobu delší než 10 minut?

7.  Jak často se věnujete intenzivní pohybové aktivitě, fitness nebo volnočasové aktivitě, která trvá minimálně 10 minut?

C. Výživa

8. Kolikrát denně jíte?

9.  Je snídaně Vaše první jídlo?

10. Jaké druhy potravin preferujete? ( Je možné zaškrtnout více odpovědí. )

11. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

12. Jaké druhy tekutin preferujete?

13. Jak často konzumujete alkohol?

D. Alkohol

14. Kolik drinků obsahující alkohol vypijete v den, kdy pijete?

15. Jak často, během posledního roku, jste si nebyl/a schopný/schopna vzpomenout co se stalo v tu dobu, kdy jste pil/pila alkohol?

16.  Máte zkušenosti s užíváním drog?

E. Drogy

17. Drogy užívám ...

F. Spánek

18. Do jaké míry jste spokojen/a s kvalitou svého spánku v poslední době?

19. Míváte potíže s usínáním?

20. Kolik hodin průměrně denně naspíte?

II. STRES

V této části dotazníků Vás poprosím o odpovědi, týkající se Vašich pocitů a myšlenek v průběhu posledního roku. I když se Vám bude zdát, že některé otázky jsou podobné, určitým způsobem se liší a reagujte na ně jako na samostatné otázky. Správnou odpověď označte umístěním „X“.

21. V posledním měsíci, jak často jste byl/a 

       rozčilený/á,  protože se stalo něco nečekaného?

22. V posledním měsíci, jak často jste se cítil/a, 

       že nejste schopen/schopna mít pod kontrolou 

       důležité věci ve Vašem životě?

 

23. V posledním měsíci, jak často jste se cítil/a

       nervózní a ,,vystresován/a"?

24. V posledním měsíci, jak často jste se úspěšně

      vypořádal/a s každodenními problémy a nepříjemnostmi?

25V posledním měsíci, jak často jste se cítil/a, že jste

      shopen/schopna efektivně se vyrovnat s důležitými

      změnami, které se vyskytují ve Vašem životě?

 

26. V posledním měsíci, jak často jste se cítil/a jistý/á ve svých

      schopnostech zvládnout Vaše osobní problémy? 

              

 

27. V posledním měsíci, jak často jste měl/a pocit, že

       je vše takové, jako Vy chcete?

 

28. V  posledním měsíci, jak často jste zjistil/a, že jste

       nemohl/a zvládnout všechny věci, které jste měl/a udělat? 


         

              

 

29. V posledním měsíci, jak často jste byl/a schopen/schopna

       ovládat  podráždění ve Vašem životě?

30. V posledním měsíci, jak často jste cítil/a, že jste nad věcí?                     

31. V posledním měsíci, jak často jste byl/a rozhněván/a,

       protože se staly věci, které byly mimo Vaši kontrolu?

32. V posledním měsíci,  jak často jste se přistihl/a,         

       že přemýšlíte nad věcmi, které musíte dokončit?

  

33. V posledním měsíci, jak často jste byl/a schopen/schopna

       ovládat to, jak strávite svůj volný čas?

34. V posledním měsíci, jak často jste měl/a pocit, že se potíže

       tolik hromadí, že nejste schopen/schopna se s nimi vyrovnat?

Nikdy

Téměř nikdy

 

Někdy

Poměrně často

Velmi často

Ovoce, zelenina

Luštěniny

Sladkosti

Červené maso(vepřové, skopové, hovězí)

Bílé maso (kuřecí, krůtí, králičí)

Ryby

Celozrnné pečivo

Uzeniny

Bílé pečivo